Alacak Sigortası

ALACAK SİGORTASI NEDİR?

Cahit A. Kaner
Alacak Sigortası

Alacak Sigortası ; işletmenizin   satışlarından doğan vadeli alacakların ,ödenmeme durumunu koruyan  bir risk yönetim sistemi ve  sigortadır.

Alacak Sigortası , alacaklarınızın ödenmeme riskini teminat altına alır,bununla beraber;

 • Mevcut müşterilerinizde taşıdığınız  güncel  alacak risklerini izler ve  kontrol sağlar.
 • Bankalar, derecelendirme kuruluşları ve tedarikçiler nezdinde kredibiliteyi olumlu yönde etkiler.
 • Yeni pazarlara girme imkanı sağlar, satışlarınızın artmasına neden olur.
 • Benzer ürünlere kıyasla maliyet avantajı sunar,ödediğiniz primi çıkaran tek sigorta ürünüdür.
 • Karlılığınızı ve sermayenizi güvence altına alır.

Aşağıda belirtilen şekillerde satışlarınız Alacak Sigortası kapsamı dışındadır ve bunlar için prim ödemeniz gerekmez;

 • Bireysel veya perakende satışlar.(Tüzel kişilik harici)
 • Kamu kurumlarına yapılan satıştan doğan ciro.
 • Grup firmalarına ile yapılan alışveriş.
 • Peşin,Nakit Satışlar.
 • Teminat mektubu ,DBS vb banka garantisi altında olan satışlar.

ALACAK SİGORTASI İŞLEYİŞİ

 • Firmanızın poliçe başlangıç tarihinden itibaren hedeflediği, garanti altına almak istediği satışlardan elde edeceği ciro belirlenir.(sigortalanacak ciro)
 • Yıllık sigortalanabilir cironuzun, yıllık alacak devir hızınıza bölümü,ortalama müşterilerinizdeki alacak bakiyesini verecektir.
 • Ticari alacak bakiyeniz; tüm müşterilerinizin şirketinize olan borçlarıdır.
 • Genel olarak müşterilerinizin %20 si alacak bakiyenizin %80 ‘nini oluşturmaktadır.Alacak dağılımında en büyük risk kısmı daha az sayıda müşteri tarafından oluşturulmasından dolayı teklif aşamasında; en büyük risk taşıyan alıcıların oluşturdukları risklerin Alacak Sigortası Şirketi tarafından güvence altına alınacak kısmı, poliçe başlangıcından önce belirlenir.Genellikle fiyat aşamasında ilk 10 müşteriniz için talep ettiğiniz limitler doğrultusunda limit çalışması yapılır.Limit kabul oranı %60’ın üzerindeyse poliçe oluşması için uygun bir ortam ve iyi bir teklif anlamına gelmektedir.
 • Yapılan teklifin kabulü ve ilk prim taksitinin ödenmesinden sonra diğer  alıcılar için sigorta şirketlerinin online sistemlerinden limit talepleri, vereceğimiz danışmanlık ile sisteme girilir.
 • Alacak Sigortası şirketinin uzman risk ve istihbarat personeli, gelen alıcı limit taleplerini değerlendirir ve istenen limitler çerçevesinde verebilecekleri en üst limitleri, alıcıların finansal yapısını ve ticaret geçmişini dikkate alarak belirlerler.
 • Her alıcı limiti elektronik ortamda sisteme eklenir.
 • Girilen limitler talep tarihinden itibaren teminat altındadır.
 • Alıcı limitleri poliçe dönemi içinde finansal ve ekonomik unsurlara göre değişiklik gösterebilir.Ancak sistem satıcıyı hiçbirzaman açıkta bırakmaz.
 • Alıcı limitleri oluştuktan sonra satışlarınızı rahatlıkla yaparak,cironuzu arttırabilirsiniz.
 • Alacak sigortası yeni müşterilere ulaşmak için ,sizin için en önemli silah olacaktır.

Alacak Sigortasının Ticaretiniz için 5 Avantajı

Ticari alacak sigortası vadeli alacaklarınızı garanti altına alan bir sigorta şeklidir.Alacak sigortası siyasi (yurtdışı) ve ticari riskleri satışların %90 ı oranında telafi eder.

Ticari Alacak sigortası , şirketlerin , satışlarının artmasına yardımcı olmakla beraber şirketin güçlü bir yönetime sahip olmasını sağlar.

Alacak Sigortasının Ticaretinize sağladıkları ;

1- Yeni pazarlara açılma fırsatı
Poliçe dahilindeki satışların herzaman tahsil edileceği güvencesi ile satışa odaklanmak.

2- Mevcut müşterilerde derinleşmek ,satışları arttırmak
Ürününüzü denemiş ,daha fazla satın alma isteği olan müşterilerinize daha fazla satış yapma imkanı sağlamak.Taşıdığınız riskin farkında olmak

3-İşletmenize yeni finansman olanakları sağlamak
Bankalar ve finans kuruluşları alacakları garanti olan şirketlere her zaman daha uygun seçenekler sunacaktır.Son mevzuat değişiklikleride alacak sigortasını bankalar için teminat haline getirdi.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28334019.asp

4-Risk yönetimi ve tahsilat iş yükünden kurtulmak
Risk yönetimi ve tahsilat için kaybettiğiniz zaman ve iş gücünden kurtulup satışa odaklanın.

5-Vergi avantajından yararlanın
Alacak sigortası için yapılan masraflar gider olarak gösterilebilir.Sigortayı kullanmadığınızdurumlarda tahsil edilemeyen alacakların vergiden düşülmesi için aciz vesikası (hukuki süreç)alınması gerekir
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=54877