What is trade credit insurance?

Trade Credit Insurance ;

 İşletmenizin   satışlarından doğan vadeli alacakların , ödenmeme durumunu koruyan  bir risk yönetim sistemi ve  sigortadır.

cahit adil kaner - alacak sigortası uzmanı
What is trade credit insurance?

Alacak Sigortası neyi teminat altına alır?

Trade credit insurance covers your receivables due within 12 months so that your cash flow is safeguarded. Our information tracks the financial health of your customers and we update you so that you can trade with confidence. If your customers become insolvent or fall into protracted default, you will be indemnified for the cost of goods and services you have delivered.

 • It monitors and controls the current credit risks you carry with your existing customers.
 • It positively affects credibility before banks, rating agencies and suppliers.
 • It provides the opportunity to enter new markets and increases your sales.
 • It offers a cost advantage compared to similar products, it is the only insurance product that pays off the premium you pay.
 • It secures your profitability and capital.

 

Aşağıda belirtilen şekillerde satışlarınız Alacak Sigortası kapsamı dışındadır ve bunlar için prim ödemeniz gerekmez;

 • Bireysel veya perakende satışlar.(Tüzel kişilik harici)
 • Kamu kurumlarına yapılan satıştan doğan ciro.
 • Grup firmalarına ile yapılan alışveriş.
 • Peşin,Nakit Satışlar.
 • Teminat mektubu ,DBS vb banka garantisi altında olan satışlar.

 

Alacak Sigortası İşleyişi

 • Firmanızın poliçe başlangıç tarihinden itibaren hedeflediği, garanti altına almak istediği satışlardan elde edeceği ciro belirlenir.(sigortalanacak ciro)
 • Yıllık sigortalanabilir cironuzun, yıllık alacak devir hızınıza bölümü,ortalama müşterilerinizdeki alacak bakiyesini verecektir.
 • Ticari alacak bakiyeniz; tüm müşterilerinizin şirketinize olan borçlarıdır.
 • Genel olarak müşterilerinizin %20 si alacak bakiyenizin %80 ‘nini oluşturmaktadır.Alacak dağılımında en büyük risk kısmı daha az sayıda müşteri tarafından oluşturulmasından dolayı teklif aşamasında; en büyük risk taşıyan alıcıların oluşturdukları risklerin Alacak Sigortası Şirketi tarafından güvence altına alınacak kısmı, poliçe başlangıcından önce belirlenir.Genellikle fiyat aşamasında ilk 10 müşteriniz için talep ettiğiniz limitler doğrultusunda limit çalışması yapılır.Limit kabul oranı %60’ın üzerindeyse poliçe oluşması için uygun bir ortam ve iyi bir teklif anlamına gelmektedir.
 • Yapılan teklifin kabulü ve ilk prim taksitinin ödenmesinden sonra diğer  alıcılar için sigorta şirketlerinin online sistemlerinden limit talepleri, vereceğimiz danışmanlık ile sisteme girilir.
 • Alacak Sigortası şirketinin uzman risk ve istihbarat personeli, gelen alıcı limit taleplerini değerlendirir ve istenen limitler çerçevesinde verebilecekleri en üst limitleri, alıcıların finansal yapısını ve ticaret geçmişini dikkate alarak belirlerler.
 • Her alıcı limiti elektronik ortamda sisteme eklenir.
 • Girilen limitler talep tarihinden itibaren teminat altındadır.
 • Alıcı limitleri poliçe dönemi içinde finansal ve ekonomik unsurlara göre değişiklik gösterebilir.Ancak sistem satıcıyı hiçbirzaman açıkta bırakmaz.
 • Alıcı limitleri oluştuktan sonra satışlarınızı rahatlıkla yaparak,cironuzu arttırabilirsiniz.
 • Alacak sigortası yeni müşterilere ulaşmak için ,sizin için en önemli silah olacaktır.

Alacak Sigortasının Ticaretiniz için 5 Avantajı

Ticari alacak sigortası vadeli alacaklarınızı garanti altına alan bir sigorta şeklidir.Alacak sigortası siyasi (yurtdışı) ve ticari riskleri satışların %90 ı oranında telafi eder.

Ticari Alacak sigortası , şirketlerin , satışlarının artmasına yardımcı olmakla beraber şirketin güçlü bir yönetime sahip olmasını sağlar.

Alacak Sigortasının Ticaretinize sağladıkları ;

1- Yeni pazarlara açılma fırsatı
Poliçe dahilindeki satışların herzaman tahsil edileceği güvencesi ile satışa odaklanmak.

2- Mevcut müşterilerde derinleşmek ,satışları arttırmak
Ürününüzü denemiş ,daha fazla satın alma isteği olan müşterilerinize daha fazla satış yapma imkanı sağlamak.Taşıdığınız riskin farkında olmak

3-İşletmenize yeni finansman olanakları sağlamak
Bankalar ve finans kuruluşları alacakları garanti olan şirketlere her zaman daha uygun seçenekler sunacaktır.Son mevzuat değişiklikleride alacak sigortasını bankalar için teminat haline getirdi.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28334019.asp

4-Risk yönetimi ve tahsilat iş yükünden kurtulmak
Risk yönetimi ve tahsilat için kaybettiğiniz zaman ve iş gücünden kurtulup satışa odaklanın.

5-Vergi avantajından yararlanın
Alacak sigortası için yapılan masraflar gider olarak gösterilebilir.Sigortayı kullanmadığınızdurumlarda tahsil edilemeyen alacakların vergiden düşülmesi için aciz vesikası (hukuki süreç)alınması gerekir
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=54877

Alacak Sigortasının Maliyeti

Alacak sigortası maliyeti kazandırdıklarına göre her zaman daha ucuzdur.İyi kullanıldığında kendi maliyetini fazlası ile ödemekte ,hemde şirketinizin satışlarının güvenli bir şekilde artmasını sağlamaktadır. Ayrıca poliçe süresinde tazminat ödemesi alırsanız poliçe maliyetini zaten çıkaracaktır.

Poliçe primi Nasıl Hesaplanır?
Alacak sigortasında poliçe primi sigortalanan şirketin ;

 •  Cirosuna
 •  Son 4 sene içerisinde verdiği bataklara
 • Müşterilerinin sektörüne
 • Alacak kalitesine ve alıcılarının limit kabul oranına
 • Kredi Risk Yönetimi politikasına
  Bakılarak , teknik bir rasyo hesaplanarak , şirketlerin satış stratejilerine göre belirlenir. Sabit bir fiyatlama yoktur. Sigorta şirketleri birbirinden çok farklı fiyatlar verebilir. Ciro yükseldikçe prim oranı düşecektir. Burada sigortalanabilir cironun doğru verilmesi çok önem arz eder. Yurtdışı poliçelerde ülke riskleri için ayrı prim uygulaması olur. Bu yüzden her ülke için sigortalanabilir ciro ayrı ayrı verilir. Her ülkenin prim çarpanı ile ödenecek prim tutarı bulunur.

Unutmayın ki alacak sigortasının maliyeti hiç bir zaman sağlayacağı kazançtan fazla değildir.

Alacak Sigortası Hakkında Merak Edilenler

türkiye sigorta birliği logo

Trade Credit Insurance Genel Şartları

A. Sigortanın Kapsamı

A.1. SİGORTANIN KONUSU

Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

A.1.1. İflas etmesi,

A.1.2. Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,

A.1.3. Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,

A.1.4. Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,

A.1.5. Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar,

A.1.6. Ayrıca sözleşme olması şartı ile; yukarıda sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hali teminat altına alınmıştır.

Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı veya tamamı için verilebilir.

Alacak Sigortası İçin Başvurun
en_GBEnglish
Yazışma Başlat
Bize Whatsapp'tan yazabilirsiniz !
Hi,
How Can I Help You?