State Supported Credit Insurance

hazine

2018 Yılında Bakanlar Kurulu’nun “Kobilere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sağlanmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan bir sigorta sistemidir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ’ler bu sistemden yararlanabilmektedir. Devlet destekli alacak sigortası ile ile herhangi bir teminata bağlanmamış ,vadeli satışlardan doğan alacaklarınız ödenmeme riskine karşı garanti altına alınmaktadır.Mevcut alacak sigortası şirketlerini yüksek ciro kriteri sebebi ile alacaklarını sigortalayamayan Kobi’lere bu sistem ciddi bir avantaj sağlamaktadır.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden kimler faydalanabilir?

Devlet Destekli Alacak sigortası ile ilgili yönetmelikteki tanımlamalara göre Mikro ve Küçük İşletme sınıfına giren işletmeler yararlanabilecektir.  Mikro , Küçük  ve Orta Büyüklükteki  İşletmelerin ilgili yönetmeliğe göre tanımlamaları şu şekildedir;yıllık net satış hasılatı 125.000.000 TL’ye kadar olan işletmeler Devlet Destekli Alacak Sigortasından faydalanabilir.

Prim hesaplanması nasıl yapılır?

Devlet Destekli Alacak Sigortası talebinde bulunan firmanın son mali yılda vadeli satışından elde ettiği cirosu prim hesaplamasında kullanılır. Net prim , vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır.Prim tutarı en az 2.000 TL olabilir.

devlet destekli alacak sigortası maliyetFiyat:
İndirimler Öncesi Net Prim:
Peşin (%10 İndirimli) Net Prim:
Taksitli (%25 Peşinat + 3 Eşit Taksit) Net Prim:
Peşin (%10 İndirimli) Brüt Prim:
Taksitli (%25 Peşinat + 3 Eşit Taksit) Brüt Prim:
Azami Sorumluluk Kat (X): 30
Azami Sorumluluk Tutar:
Alıcı Başına Azami Otomatik Limit:

Brüt Prim= Net Prim * BSMV

Hangi satışlar Devlet Destekli Alacak Sigortası  teminatı altına alınabilir?

Şahıs şirketi, adi ortaklık vb. şirketlere yapılan satışlar dahil dâhil

Banka teminatı içerisinde , Teminat mektubu , DBS , DTS  , teyitli akreditif vb garanti ürünleri sayılabilir.

Devlet Destekli Alacak sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanır:

a) Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar.

b) Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.”

Devlet Destekli Alacak Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Neden adı devlet destekli alacak sigortası, devletin desteği ?
Devlet destekli alacak sigortası için Türk Reasürasn altında ‘devlet destekli alacak sigortası havuzu’ kuruldu. Hasarlar bu havuzdan karşılanacak. Eğer sigorta havuzundan, yeterli birikim olmazsa devreye Hazine ve Maliye Bakanlığı girip, aşan kısmı üstlenecek. Bir anlamda oluşacak hasarları, sigorta havuzu ödeyemezse devreye devlet girecek. Devlet’in bu ürüne olan ana desteği teminatın sağlanması. Bunun yanında benzer ürünlere göre çok daha ucuz prim oranları ile sunuluyor olması ve istihbarat ücretlerinin sıfıra indirilmesi ürünü çok daha cazip hale getiriyor.

Sigorta altına alınan hasarıma ilişkin alacağımın tahsilatı nasıl yapılmaktadır?

Devlet Destekli  Alacak Sigortası Sistemi’nde teminat altındaki ticari alacağınızın tahsilat çalışmaları da tarafımızdan yürütülmektedir. Böylelikle işletmeler alacakların tahsilatı konusunda yaşanabilecek sıkıntıları bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanılmasına yardımcı olmaktadır.

alacak sigortası hasar süreci

HIZLI BAŞVURU FORMU

en_GBEnglish
Yazışma Başlat
Bize Whatsapp'tan yazabilirsiniz !
Hi,
How Can I Help You?