Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası

2018 Yılında Bakanlar Kurulu’nun “Kobilere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sağlanmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan bir sigorta sistemidir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ’ler bu sistemden yararlanabilmektedir. Devlet destekli alacak sigortası ile ile herhangi bir teminata bağlanmamış ,vadeli satışlardan doğan alacaklarınız ödenmeme riskine karşı garanti altına alınmaktadır.Mevcut alacak sigortası şirketlerini yüksek ciro kriteri sebebi ile alacaklarını sigortalayamayan Kobi'lere bu sistem ciddi bir avantaj sağlamaktadır.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden kimler faydalanabilir?

Devlet Destekli Alacak sigortası ile ilgili yönetmelikteki tanımlamalara göre Mikro ve Küçük İşletme sınıfına giren işletmeler yararlanabilecektir.  Mikro ve Küçük İşletmelerin ilgili yönetmeliğe göre tanımlamaları şu şekildedir; Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 25.000.000 TL’ye kadar olan işletmeler Devlet Destekli Alacak Sigortasından faydalanabilir.

Prim hesaplanması nasıl yapılır?

Devlet Destekli Alacak Sigortası talebinde bulunan firmanın son mali yılda vadeli satışından elde ettiği cirosu prim hesaplamasında kullanılır. Net prim , vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır.Prim tutarı en az 2.000 TL olabilir.

 

 

120 güne kadar
vadeli satışlar için

180 güne kadar
vadeli satışlar için

360 güne kadar vadeli satışlar için

 Prim    Oranı  

%0,5%0,8 %1,40 

 

120 güne kadar
vadeli satışlar için

180 güne kadar
vadeli satışlar için

360 güne kadar vadeli satışlar için

 Prim    Oranı  

%0,45%0,7%1,23

 

120 güne kadar
vadeli satışlar için

180 güne kadar
vadeli satışlar için

360 güne kadar vadeli satışlar için

 Prim    Oranı  

%0,42%0,6%1,05

 

120 güne kadar
vadeli satışlar için

180 güne kadar
vadeli satışlar için

360 güne kadar vadeli satışlar için

 Prim    Oranı  

%0,40%0,50%0,81

 

120 güne kadar
vadeli satışlar için

180 güne kadar
vadeli satışlar için

360 güne kadar vadeli satışlar için

 Prim    Oranı  

%0,35%0,45%0,79

 

120 güne kadar
vadeli satışlar için

180 güne kadar
vadeli satışlar için

360 güne kadar vadeli satışlar için

 Prim    Oranı  

%0,32%0,40%0,70

Hangi satışlar Devlet Destekli Alacak Sigortası  teminatı altına alınabilir?

Şahıs şirketi, adi ortaklık vb. şirketlere yapılan satışlar dahil dâhil

Banka teminatı içerisinde , Teminat mektubu , DBS , DTS  , teyitli akreditif vb garanti ürünleri sayılabilir.

Devlet Destekli Alacak sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanır:

a) Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar.

b) Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.”

Devlet Destekli Alacak Sigortasının Avantajları Nelerdir?

  • Anında ya da aynı gün içinde gerçekleştirilen kredi limiti tahsisi ile kesintisiz ticaret imkânı sunar
  • Ucuz istihbahrat ve tahsilat masrafları ile daha hesaplı bir hizmet almanızı sağlar,
  • Sigorta dönemi boyunca limit iptali/kesintisi olmadan tahsis edilmiş kredi limiti ile istikrarlı ve büyümeye odaklı şekilde ticari faaliyetinizi sürdürmenize destek olur,
  • Kolay, hızlı ve pratik başvurusu ve bildirim ekranlarıyla zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur
  • Yeni müşteriler bularak satışlarınızı arttırmanıza ve şirketiniz büyümesine katkı sağlar
  • Bilançonuzun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitenizi artırır.
  • Müşterilerinizi analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketinizin risk yönetimine katkıda bulunur.

Sigorta altına alınan hasarıma ilişkin alacağımın tahsilatı nasıl yapılmaktadır?

Devlet Destekli  Alacak Sigortası Sistemi’nde teminat altındaki ticari alacağınızın tahsilat çalışmaları da tarafımızdan yürütülmektedir. Böylelikle işletmeler alacakların tahsilatı konusunda yaşanabilecek sıkıntıları bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanılmasına yardımcı olmaktadır.

HIZLI BAŞVURU FORMU