Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası birimimiz, teminat mektubu ,harici garanti mektubu düzenlenmesi, sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve muhataplara sunulması hizmetini sağlar. İnşaat ve mühendislik firmaları , genellikle sözleşmelerinden doğan  yükümlülüklerinin yerine getirileceğinin teminatı olarak kendi müşterilerine kesin teminat mektupları ve harici  garantileri sunmaya ihtiyaç duyarlar. Bu teminatları ve garantileri sunabilme kabiliyeti, ihaleler için teklif sunarken kritik bir ayırt edici […]

KEFALET SİGORTASI NEDİR?

Posted Alacak Sigortası içinde yayınlandı

  ​Uluslararası terminolojide “Surety Bond” veya “Bonding” olarak addedilen bu sigortacılık ürünü, bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarına muadil özelliktedir. Kefalet Sigortası sağlayan kuruluş (Sigorta Şirketi), borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene ilgili sözleşme tutarının ödenmesi teminatını sağlamaktadır. Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik’te halihazırda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. ABD pazarındaki teminat […]