Kefalet Sigortası

Lidyalılar Sigorta, teminat mektubu  yerine geçen kefalet sigortası/kefalet senedi , harici garanti mektubu düzenlenmesi, sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve muhataplara sunulması hizmetini sağlar. İnşaat ve mühendislik firmalarını kamu vb. ihalelere girerken  geçici teminat mektuplarına , genellikle sözleşmelerinden doğan  yükümlülüklerinin yerine getirileceğinin teminatı olarak ta  kesin teminat mektupları ve harici  garantileri sunmaya ihtiyaç duyarlar. Bu teminatları ve […]

KEFALET SİGORTASI NEDİR?

Posted Alacak Sigortası içinde yayınlandı

  ​Uluslararası terminolojide “Surety Bond” veya “Bonding” olarak addedilen bu sigortacılık ürünü, bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarına muadil özelliktedir. Kefalet Sigortası sağlayan kuruluş (Sigorta Şirketi), borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene ilgili sözleşme tutarının ödenmesi teminatını sağlamaktadır. Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik’te halihazırda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. ABD pazarındaki teminat […]