KEFALET SİGORTASI ÜRÜNLERİMİZ

Euler Hermes olarak Kefalet Sigortası tahtında düzenlediğimiz,
Banka Teminat Mektubu’na birebir muadil özellikteki  Kefalet Senetlerimiz:

 

  • İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı: Amir’in ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi, sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.
  • Avans Ödeme Teminatı: Lehdar tarafından Amir’e yapılan avans ödeme(leri)nin, Amir’in lehdara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu avansın geri ödenmemesi riskine karşı teminat sağlar.
  • Performans Teminatı: Amir’in işin gerekliliklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar.
  • İmalat/Bakım/Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik, makine üretimi gibi iş performansının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.

KEFALET SİGORTASI AVANTAJLARI

  1. ​Yurt dışı alacaklılar/işverenler, Türkiye’deki borçlu kurumdan teminat mektubu talep edebilir ve söz konusu teminatı sağlayacak finansal kurumun yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olmasını isteyebilirler. Bu gibi durumlarda, S&P tarafından verilen AA- yüksek kredi notu sayesinde, EH Türkiye’nin Kefalet Sigortası tahtında sunacağı teminat mektupları, yurt dışı alacaklı/işveren tarafından doğrudan kabul görecektir.
  2. Euler Hermes global operasyonel (+50 ülke) ve geniş banka muhabir ağı sayesinde yurt dışındaki alacaklıya/işverene sunulacak teminat mektuplarında aracı herhangi bir başka kuruma ihtiyaç duymaksızın doğrudan kendi içinde mektubu alacaklıya/işverene sunmaktadır. Bu durum, EH Türkiye Kefalet Sigortası’nın rekabetçi maliyet karşılığında ve hızlı bir şekilde Türkiye’deki kurumların teminat ihtiyaçlarına çözüm olmasını sağlayacaktır.
  3. EH Türkiye Kefalet Sigortası işleme ve sözleşmeye özel tazmin şart ve koşullarını teminat mektubunun içerisinde belirterek, daha sonra oluşabilecek haksız tazmin taleplerinin önüne geçilebilmesi konusunda yardımcı olacaktır.
  4. Türkiye’deki kurumlar teminat mektubu ihtiyaçlarını EH Türkiye Kefalet Sigortası tahtında karşılayarak bankalar nezdindeki limitlerini rahatlatabilir ve dolayısı ile nakdi finansman kapasitelerini güçlendirebilirler.

YURTDIŞINDA YANINIZDA BİZ OLALIM

Uluslararası işlemler çoğunlukla, sözleşmenin ifa edilmemesi durumuna ilişkin itirazın sonuçlanmasını beklemeksizin yükümlülüğün yerine getirilmesini gerektirdiğinden anında ödemeli teminat mektuplarınınkullanımını gerektirir. Euler Hermes, yükümlülüklerini yerine getirme sürecinde müşterilerine daha iyi şartlar elde etmesi konusunda yardımcı olur.

​Uluslararası işlemler çoğunlukla, sözleşmenin ifa edilmemesi durumuna ilişkin itirazın sonuçlanmasını beklemeksizin yükümlülüğün yerine getirilmesini gerektirdiğinden anında ödemeli teminat mektuplarının kullanımını gerektirir. Euler Hermes, yükümlülüklerini yerine getirme sürecinde müşterilerine daha iyi şartlar elde etmesi konusunda yardımcı olur.

 

Farklı ülkelere mal satıyor veya hizmet sunuyorsanız, müşterilerinize, ülkelerinin özgün iş yapma biçimlerini dikkate alan teminat ve garantiler sunuyoruz.

Avrupa dışındaki kamu sektörü otoriteleri açtıkları ihalelerde genellikle kendi ülkelerindeki bir garantörden kefalet talep etmektedirler. Bu durumda bize güvenebilir, ilgili ülkede fronting şirketi olarak hareket eden – gerek Euler Hermes ya da Allianz bağlı kuruluşları gerekse diğer yerel sigorta şirketleri ve bankalar – uluslararası muhabir firma ağımızdan yararlanabilirsiniz. Sizin ya da bağlı kuruluşlarınızın yerel olarak ihtiyaç duyduğu kefaleti, garantimizin desteği ile sunmaktadırlar.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ ULUSLARARASI PROJELERDE SÜREKLİ PROFESYONEL HİZMET

Baraj, tünel ya da köprü inşaatı gibi büyük altyapı projelerinin koordinasyonu, kompleks ve karmaşık bir iştir. “Jumbo teminat” olarak adlandırılan büyük ölçekli teminatların zamanında tedariki kadar inşaat konsorsiyumları, müşteriler, garanti sigorta kuruluşları ve bankalar arasındaki koordinasyonun sağlanması da gereklidir.

Euler Hermes’in işlemlere erken aşamada dâhil olması kadar size sunacağı teminat gücü ve çözümleri, pazarlık konusundaki pozisyonunuzu daha da güçlendirebilir. Her ne kadar gerekli teminatlar sadece uluslararası bir garantörler konsorsiyumu tarafından verilebilse de, uzmanlığımız ve uluslararası ağımız sayesinde kefil temin etmek konusunda ihtiyaç duyduğunuz desteği size sunabiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkese göz aydın olsun kefalet sigortaları Türkiye’de işleyişe geçiyor.. Bu sigortayı, araştırmalarıma göre sadece ”Euler Hermes Türkiye” ciddi olarak ele alıyor. Daha önce yapacağını bildiren sigorta şirketleri, bu ürünün çok fazla finansal risk içermesi ve çok uzun dönemde risk gerçekleşme olasılığı olduğu için ileri tarihe aldıklarını belirttiler. Ama Euler Hermes Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Sn.Barıs Ayanoğlu ( Yapı Kredi bankası eski Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Finansmanı Grup başkanı) ile bugün yaptığımız görüşmede, hazineden gerekli izinlerinin tamamlandığını, bu ürün için bir satış ve ticari tahsis departmanı kurduklarının bilgisini aldım. Hatta bir iş üzerinde görüşmeye başladık bile..:)

Öncelikle Euler Hermes Türkiye’ye bu ürünü Türkiye’ye getirecekleri için ve bu riski almaya gönüllü oldukları için çok teşekkür ederim. Kefalet Sigortası çok konuşuluyordu sigorta çevresinde, hatta SEGEM eğitiminde benim alacak sigortası uzmanı olduğumu öğrenen eğitimcim, hemen kefalet sigortasının durumunu sormuştu. Ben de daha alacak sigortasının  tam olarak kavranamadığı bir pazarda kefalet sigortası için erken olduğunu ve genel şartların yayınlanmış olmasının uygulama olması anlamına gelmediğini belirtmiştim. Ama sanırım Euler Hermes grubunun  3 senedir Türkiye pazarına bakışını sanırım atlamışım. Allianz grubunun  yaklaşık %70  hissedarı olduğu Euler Hermes, Allianz ın Yapı Kredi Sigorta yı satın almasından da anlaşıldığı gibi, grup politikası olarak gün geçtikçe Türkiye pazarında yeniliklerle ilerliyor .

Euler Hermes in Türkiye alacak sigortasındaki yeri başka bir yazı konusu olacak ama kefalet sigortası Euler Hermes i Türkiye de daha çok bilinir ve vazgeçilmez yapacak.

Kefalet Sigortası,(Yurtdışında bonding insurance olarak biliniyor) bildiğiniz bankaların verdiği teminat mektubuna eş değerdir. Tüm dünyada sigorta şirketleri bankalardan daha kuvvetli ve büyük finansal varlığa sahiptirler. Zaten bu yüzden şu anda Türkiye’de de bankalara bağlı tüm sigorta şirketleri ya kapandı ya da yurt dışından büyük sigorta şirketleri tarafından satın alındı. Euler Hermes’in Standart and Poors notu AA-, ki bu not yaklaşık 10 senedir düşmemiş. Şimdi bana hangi Türk bankasının böyle bir notu uzun süre tutabileceğini söyleyebilirsiniz? Ayrıca arkasında Allianz Global gibi bir gücün olduğu bir şirketten bahsediyoruz. İşte bu şirket artık bankaların büyük projelerde, gümrüklerde, ihalelerde verdiği teminat mektuplarını verebilecek. Ama tabii işleyişler farklı olacak.

-Öncelikle ilk etapta çok büyük ve uluslararası çok büyük işlerle başlayacaklar

-Alacak Sigortasında alıcıların kredibilitesi ve performansı önemliyken bu sefer kefalet sigortasını talep eden tarafın kredibilitesine ve performansına bakılacak

-Kefalet Sigortası genel şartları’na göre aşağıdaki teminatları verebilecek

Avans Ödeme Teminatı: Bir ihale, proje ya da mal ve hizmet ticareti kapsamında avans ödeme alan tarafın, lehdara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve avansın geri ödenmemesi riskine karşı teminat sağlar.

İmalat / Bakım / Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.

Emniyeti Suistimal Teminatı: Kefalet senedinde ismi belirtilen çalışanların, hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi eylemleri nedeniyle, işverenin zarar görmesine karşı teminat sağlar.,

Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehdar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür.