DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI İLE ALACAKLARINIZ GÜVENDE

Sigortacılık ,üretim yapan ,ürünlerini ihraç eden ve ticaretle uğraşan sektörleri fiziksel risklerin yani sira finansal risklere karşı da korur. Üretim ve ticaretin yapılmasına ve sürdürülmesine katkida bulunarak risk yönetimi danışmanlığı hizmetini sunar. Ticari hayatta özellikleri pandemi gibi küresel kriz dönemlerinde, alacak tahsil kalitesinin 6nemi daha fazla ortaya çıkkmaktadir.Alacak Sigortasi; firmalarin herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli […]

Pandemi döneminde alacak sigortasına ilgi artıyor

alacak sigortası uzmanı

Ticari alacak sigortası alanında faaliyet gösteren Lidyalılar Sigorta’nın Kurucu ortağı Cahit Adil Kaner , pandeminin ekonomiye olan etkileri, kurdaki yükseliş, doğru müşteriye satış yapabilme arayışları ile şirketlerin alacak sigortasına olan ilgisinin artış gösterdiğini söyledi.

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Devlet desteklialacak sigortası sistemini yaygınlaştırmak ve maliyetleri düşürmek amacıylasistemde bazı değişiklikler yapıldı ve buna ilişkin Tebliğ 25 Mart 2020 tarihve 31079 sayılı ResmiGazete’de yayınlandı. Devlet Desteli Ticari Alacak Sistemi Nedir? Firmaların yapmışolduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcunödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür. Kredi limiti tahsisedilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. […]

Devlet Destekli Alacak Sigortası

türkiye sigorta birliği logo

Alacak Sigortası düzenlemesi KOBİlere merhem olacak Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Atilla Benli, yaşanan Covid-19 salgınının başta KOBİ’ler olmak üzere tüm reel sektörü olumsuz tesir ettiğini belirterek, hem 25 Mart 2020 tarihli Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin hem de 30 Mart 2020 tarihli Devlet Destekli Ticari Alacak […]

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası 2018 Yılında Bakanlar Kurulu’nun “Kobilere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sağlanmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan bir sigorta sistemidir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ’ler bu sistemden yararlanabilmektedir. Devlet destekli alacak sigortası ile ile herhangi bir teminata bağlanmamış ,vadeli satışlardan doğan alacaklarınız ödenmeme riskine […]