Devlet destekli
alacak sigortası sistemini yaygınlaştırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla
sistemde bazı değişiklikler yapıldı ve buna ilişkin Tebliğ 25 Mart 2020 tarih
ve 31079 sayılı ResmiGazete’de yayınlandı.

Devlet Desteli Ticari Alacak Sistemi Nedir?

Firmaların yapmış
olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun
ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Kredi limiti tahsis
edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile
temerrüde düşmesi teminat altındadır.

Nasıl Başvuru Yapılır?

İşletmelerin, herhangi bir ticari alacakları için devlet destekli ticari alacak sigortası yaptırmak için sisteme katılan sigorta şirketleri veya bunların acentelerine başvuru yapması gerekmektedir.

 

 


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası
Sistemi’nin Özellikleri

 • En az iki yıl geçmişi olan, vergi
  ve SGK borcu olmayan, Merkez’in risk değerlendirme kriterlerini sağlayan;
  Mikro ve Küçük ölçekli şirketler için ticari alacak sigortası sunulur.
 • Azami 360 güne kadar vade
  uygulanabilir.
 • Sigortalı’nın cirosu üzerinden
  fiyatlandırma yöntemi ile prim hesaplanır.
 • Alıcı firmalar için otomatik skor
  değerlendirmesi yapılır ve kredi limiti tahsis edilir. Tahsis edilen bu
  kredi limiti Sigortalıların başvuru formunda her bir alıcısı için talep
  ettiği kredi limitleri ve risk değerlendirme kriterleri göz önüne alınarak
  herhangi bir ek prim alınmaksızın merkez tarafından arttırılabilir.
 • İzleme ve gözlem ile kredi limiti
  tahsis edilen alıcılar içerisinde finansal durumu bozulanlar ile ilgili
  sigortalıya bilgi verilir.
 • Hasar durumlarında, sigortalının
  Merkez’e başvurması ile hukuki işlemler başlatılır ve sigortalıya tahsilat
  hizmeti sunulur.
 • Tahsilat hizmeti ile çözümlenemeyen
  hasar dosyaları için tazminat ödemesi yapılır.

Ticari Alacak Sigortasının Faydaları

 • Müşterilerini analiz edip, finansal durumlarını
  izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlar.
 • İşletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı
  koruyarak, finansal yapısını güçlendirir.
 • Bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve
  finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.
 • Şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara
  bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olur.
 • Yeni müşteriler bularak satışları artırmaya ve şirketin
  büyümesine katkı sağlar.
 • Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini
  sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütür.

Tebliğde Yapılan Değişiklik Ne Getirdi?

Sistemde yapılan en göze çarpan
değişiklik orta ölçekli işletmelerin de kapsama alınması. Yıllık 25.000.000 TL
olan ciro limiti 125.000.000 TL’ye çıkarılmış.

Bunun dışındaki değişiklikler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir;

image
DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 3

image 1
DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 4

HIZLI BAŞVURU FORMU