Kefalet Sigortası birimimiz, teminat mektubu ,harici garanti mektubu düzenlenmesi, sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve muhataplara sunulması hizmetini sağlar.

İnşaat ve mühendislik firmaları , genellikle sözleşmelerinden doğan  yükümlülüklerinin yerine getirileceğinin teminatı olarak kendi müşterilerine kesin teminat mektupları ve harici  garantileri sunmaya ihtiyaç duyarlar.

Bu teminatları ve garantileri sunabilme kabiliyeti, ihaleler için teklif sunarken kritik bir ayırt edici faktör olabilir ve bir teminatın sunulmaması, ihale sürecinden elenmeye neden olabilir.

Teminat Mektubu Birimimiz, teminat senetlerinin temin edilmesine yönelik komple bir çözüm sunar. Teminatlar için düzenleme yapılması ve yeterli kapasitenin sağlanmasından teminat mektubu metinlerine ve tazminat yükümlülüğüne ilişkin görüş sunulmasına kadar olan bir yelpaze içinde, yenilikçi ve yüksek kaliteli teminat risk çözümlerini hem yurt içinde hem de küresel ölçekte sunmak üzere organizasyonun ölçeğini, kapsamını ve fikri sermayesini bir araya getiriyoruz.

 

KEFALET SİGORTASI NEDİR?

KEFALET SİGORTASI ÜRÜNLERİMİZ

Euler Hermes olarak Kefalet Sigortası tahtında düzenlediğimiz,
Banka Teminat Mektubu’na birebir muadil özellikteki  Kefalet Senetlerimiz:

 

  • İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı: Amir’in ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi, sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.
  • Avans Ödeme Teminatı: Lehdar tarafından Amir’e yapılan avans ödeme(leri)nin, Amir’in lehdara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu avansın geri ödenmemesi riskine karşı teminat sağlar.
  • Performans Teminatı: Amir’in işin gerekliliklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar.
  • İmalat/Bakım/Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik, makine üretimi gibi iş performansının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.

KEFALET SİGORTASI AVANTAJLARI

  1. ​Yurt dışı alacaklılar/işverenler, Türkiye’deki borçlu kurumdan teminat mektubu talep edebilir ve söz konusu teminatı sağlayacak finansal kurumun yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olmasını isteyebilirler. Bu gibi durumlarda, S&P tarafından verilen AA- yüksek kredi notu sayesinde, EH Türkiye’nin Kefalet Sigortası tahtında sunacağı teminat mektupları, yurt dışı alacaklı/işveren tarafından doğrudan kabul görecektir.
  2. Euler Hermes global operasyonel (+50 ülke) ve geniş banka muhabir ağı sayesinde yurt dışındaki alacaklıya/işverene sunulacak teminat mektuplarında aracı herhangi bir başka kuruma ihtiyaç duymaksızın doğrudan kendi içinde mektubu alacaklıya/işverene sunmaktadır. Bu durum, EH Türkiye Kefalet Sigortası’nın rekabetçi maliyet karşılığında ve hızlı bir şekilde Türkiye’deki kurumların teminat ihtiyaçlarına çözüm olmasını sağlayacaktır.
  3. EH Türkiye Kefalet Sigortası işleme ve sözleşmeye özel tazmin şart ve koşullarını teminat mektubunun içerisinde belirterek, daha sonra oluşabilecek haksız tazmin taleplerinin önüne geçilebilmesi konusunda yardımcı olacaktır.
  4. Türkiye’deki kurumlar teminat mektubu ihtiyaçlarını EH Türkiye Kefalet Sigortası tahtında karşılayarak bankalar nezdindeki limitlerini rahatlatabilir ve dolayısı ile nakdi finansman kapasitelerini güçlendirebilirler.

YURTDIŞINDA KEFALET SİGORTASI İLE YANINIZDA OLALIM

Uluslararası işlemler çoğunlukla, sözleşmenin ifa edilmemesi durumuna ilişkin itirazın sonuçlanmasını beklemeksizin yükümlülüğün yerine getirilmesini gerektirdiğinden anında ödemeli teminat mektuplarınınkullanımını gerektirir. Euler Hermes, yükümlülüklerini yerine getirme sürecinde müşterilerine daha iyi şartlar elde etmesi konusunda yardımcı olur.

​Uluslararası işlemler çoğunlukla, sözleşmenin ifa edilmemesi durumuna ilişkin itirazın sonuçlanmasını beklemeksizin yükümlülüğün yerine getirilmesini gerektirdiğinden anında ödemeli teminat mektuplarının kullanımını gerektirir. Euler Hermes, yükümlülüklerini yerine getirme sürecinde müşterilerine daha iyi şartlar elde etmesi konusunda yardımcı olur.

 

Farklı ülkelere mal satıyor veya hizmet sunuyorsanız, müşterilerinize, ülkelerinin özgün iş yapma biçimlerini dikkate alan teminat ve garantiler sunuyoruz.

Avrupa dışındaki kamu sektörü otoriteleri açtıkları ihalelerde genellikle kendi ülkelerindeki bir garantörden kefalet talep etmektedirler. Bu durumda bize güvenebilir, ilgili ülkede fronting şirketi olarak hareket eden – gerek Euler Hermes ya da Allianz bağlı kuruluşları gerekse diğer yerel sigorta şirketleri ve bankalar – uluslararası muhabir firma ağımızdan yararlanabilirsiniz. Sizin ya da bağlı kuruluşlarınızın yerel olarak ihtiyaç duyduğu kefaleti, garantimizin desteği ile sunmaktadırlar.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ ULUSLARARASI PROJELERDE SÜREKLİ PROFESYONEL HİZMET

 

Euler Hermes’in işlemlere erken aşamada dâhil olması kadar size sunacağı teminat gücü ve çözümleri, pazarlık konusundaki pozisyonunuzu daha da güçlendirebilir. Uluslararası teminat ihtiyaçlarınızda size çözüm sunalım.