Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası birimimiz, teminat mektubu ,harici garanti mektubu düzenlenmesi, sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve muhataplara sunulması hizmetini sağlar. İnşaat ve mühendislik firmaları , genellikle sözleşmelerinden doğan  yükümlülüklerinin yerine getirileceğinin teminatı olarak kendi müşterilerine kesin teminat mektupları ve harici  garantileri sunmaya ihtiyaç duyarlar. Bu teminatları ve garantileri sunabilme kabiliyeti, ihaleler için teklif sunarken kritik bir ayırt edici […]