Euler Hermes Türkiye CEO’su Ahmet Ali Bugay, “Ticari bir alacağın ödenmemesiyle çıkabilecek kayıpları tazmin ediyoruz” diyor. Euler Hermes şimdiye kadar Türkiye’de 2.2 milyar euro, globalde ise 831 milyar euro’luk alacak riskini teminat altına aldı.
Şirketlerin “Hayat Sigortası” olarak da tanımlanan alacak sigortası, ticari işletmeleri, ticari alacaklarının ödenmemesi riskine karşı koruyan bir mekanizma olarak görülüyor. Alacak sigortası, ticari faaliyetleri büyük ölçekli kayıplardan koruyor ya da kayıplar’ en aza indiriyor. Aslında üç fonksiyonlu bir ürün olan alacak sigortası; alacağı güvence altına alıyor. Riski önceden öngörüp önlemeye çalışıyor. Riskin gerçekleşmesi durumunda tazminat ödüyor. İşte bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden biri de Euler Hermes.

alacak sigortası ceo
Euler Hermes Ceo’su Ahmet Ali Bugay

İş ortağı gibi hareket ediyor

Euler Hermes Türkiye CEO’su Ahmet Ali Bugay, “Ticari alacaklarını sigortalayan şirketler, mevcut müşterileri ile güvenle ticaret yapmalarının yanı sıra, yeni pazarlara açılırken Euler Hermes’i referans ve yol gösterici olarak bir iş ortağı olarak yanlarına alıyorlar. Bu sayede firmaların kredibilite değerlendirmesi, faturaların ödenmeme riskini bertaraf etme ve olası hasarlarda Euler Hermes’in tahsilat ve yasal takip deneyimi ile iş birliği fırsatına da kavuşuyor. Tüm bunların yanı sıra dünyanın dört bir yanında bulunan yurtdışı ofislerimiz aracılığı ile alıcı hangi ülkede olursa olsun, müşterilerimizin hukuki ve bürokratik süreçlerini yürütüyor, müşterilerimizi hiçbir koşulda yalnız bırakmıyoruz.

KÜÇÜK ,ŞİRKETLER NASIL TEBDİR ALMALI?


ŞİRKETLER AÇISINDAN küresel ticari ilişkiler, lojistik riskler, fiyat dalgalanmaları ve kur risklerine karşı tedbirli olmaları gereken bir dönemdeyiz. Her ne kadar kısıtlamaların çoğu ülkede kalkmaya başladığı ve büyümenin hızlandığı bir dönemde olsak da Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumda özellikle bu risklere karşı şirketlerin tedbirli olması gerektiği öneriliyor.
Orta, büyük ölçekli, her sektörden firmaların yurt içi ve yurt dışı pazarlarda güvenle ticaret yapmalarını sağlıyoruz” diyor.
Ciro artışına katkı sağlıyor Euler Hermes global ve yerel piyasalar hakkındaki 100 yılı aşkın bilgi birikime sahip. Bugay, “Sağlam temellere dayanan finansal yapımı ve dünyanın lider alacak sigortası kuruluşu olarak sahip olduğumuz tecrübe ve prestij ile Türkiye’deki şirketlerimizin alacak risklerinin yönetimi konusunda, sürdürülebilir bir büyüme modeli ile hem yurtiçi hem yurtdışı cirolarının gelişimine katkıda bulunuyoruz. Bugün sahip olduğumuz bilgi ağıyla, veri tabanımızda yer alan ve küresel GSYİH’in yüzde 92’sini temsil eden pazarlarda faaliyet gösteren küçük, orta ve çok uluslu şirketlerin kurumsal ödeme gücündeki günlük değişimleri takip ve analiz ediyoruz” diyor.

Uzun vadede Euler Hermes’i Türkiye’deki şirketlerin güvenle ticaret yapmasına destek veren bir risk yönetim şirketi ve onların yarına güvenle bakmalarını sağlayan bir iş ortağı olarak konumlandırmayı hedefliyoruz.
Euler Hermes, ticari alacak sigortası çatısı altında; risk yönetimi hizmetiyle, alıcıların mali ve ticari performansını bir kerelik ölçümlemenin ötesinde, poliçe süresince güncel olarak her bir alıcının performansını takip ediyor. Zaman içinde bir bozulma varsa riski önceden öngörüp önlenmesi için çalışılıyor. Bunun yanı sıra ilave ciro imkanları için satış potansiyeli fırsatları da sunuluyor. Olası bir gecikme ya da ödememe halinde ise hukuki takip ve tahsilat hizmeti devreye giriyor. Şirket dünyanın neresinde olursa olsun Euler Hermes’in yerel tahsilat ve yasal takip deneyiminden faydalanabiliyor. Türkiye’de ya da yurtdışındaki alıcı ile yerel avukatlar aracılığıyla irtibata geçiliyor. Tahsilat müşteri adına takip edilerek gerekli yasal adımlar atıyor. Son olarak riskin gerçekleşmesi durumunda ise tazminat ödenerek müşterinin şüpheli alacak olarak bilançosuna alacağı tutan nakit akışını bozmadan sermaye olarak sağlanıyor.

Hangi hizmetler sunuluyor?

Euler Hermes, Türkiye’de yerleşik firmaların yaklaşık 2.2 milyar euroluk alacak riskini teminat altına almış durumda. Euler Hermes’in globalde teminata aldığı alacak riski ise toplam 831 milyar euro düzeyinde. Türkiye’de şirketlerin alacak sigortasına ilgisinin arttığını belirten Bugay, “COVID-19’un etkilerinin ve küresel dalgalanmanın etkilerinin sürmeye devam ettiği bu dönemde Euler Hermes olarak işletmeler için kritik öneme sahip alacak sigortası hakkında farlundalığı artıracak çalışmalar yapıyoruz. Örneğin ülkemizdeki en büyük şirketlerin yer aldığı Fortune 500 Türkiye listesinde alacaklarını en iyi yöneten şirketlere ödül veriyoruz. 2018’den bu yana bu ödülü verirken gerçekleştirdiğimiz araştırma ile şirketlerin risk yönetimlerini nasıl yaptıklarını mercek altına alıyoruz. Araştırmalarımız neticesinde sektörde alacak sigortası ile ilgili farkındalığın gitgide yükseldiğini söyleyebiliriz” diyor. Euler Hermes otomotivden perakendeye, metalden kimyaya, tarımsal gıdadan tekstile kadar çok geniş bir yelpazede, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara hizmet sunuyor. Firmalar ayrıca piyasa, sektör, alıcı istihbarat’ ve risk yönetimi için de Euler Hermes’ten hizmet alıyorlar.
Yeni satış kanallarına geçildi Küresel olarak baktığımızda COVID-19 salgını, özellikle yüksek sabit giderleri ve işletme sermayesi gereksinimi olan şirketlerin kırılganlığını daha da artırdı. Aynı zamanda finansmana kolay erişimin sona ermesi, finansal borsa sahip şirketleri savunmasız bıraktı.


ÇOK YÖNLÜ TOPARLANMA BEKLENIYOR


DÜNYA, COVID-19 krizinin etkilerinden yavaş yavaş sıyrılarak ekonomilerde yeni bir açılışa hazırlanıyor. Toparlanmanın çok yönlü olmasını bekleniyor. Gelişmiş ekonomiler, bağışıklığı artırma kampanyalarında başarılı olsa da aşı olma konusunda yaşanan tereddütler ve ikinci nesil aşılar öncelikli konular olarak ağırlıklarını korumaya devam ediyor. Tüm engellere rağmen aşılama kampanyalarına devam etmek, ekonomilerin yeniden açılışının sürdürülebilir olması için çok önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor. Asya’da ve gelişmekte olan ülkelerdeki yetersiz aşılamanın, büyüme oranlarında farklılaşmalara neden olabileceğini öngörülüyor.

Alacak Sigortası ve bununla bağlantılı servis sektöründe ciro kaybı fazlasıyla yaşandı. Bugay, “Avrupa’da ve diğer ülkelerde olan kapanma önlemleri Türkiye’de görece daha hafif bir şekilde gerçekleştiği için, şirket performanslarının daha az etkilendiğini söyleyebiliriz” diyor. Ana sektörlere bakıldığında Euler Hermes ile çalışan çoğu şirkette, ciroların arttığını gözlemlediklerini belirten Bugay, “Buna bağlı olarak üretim tarafı hariç çoğu şirketin alternatif yollarla satışların’ gerçekleştirdiklerini görüyoruz” diyor. Mart-Haziran 2020 arasında yaşanan arz daralması hemen hemen çoğu sektörde olumsuz etkilerini görüldü. 2020’de etkisini derinden hissettiren pandemi, pozitif büyüme elde edilebilen Çin ve Türkiye haricinde özellikle Avrupa’da büyüme rakamlarının olumsuz etkileyerek negatif değerlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bugay, “Türkiye için makro anlamda en önemli üç zorluk ise faiz ve enflasyonun artması ve buna paralel olarak döviz kurlarının yükselmesi olarak yorumlanabilir. Salgının başlarında küresel talep şokuna bağlı olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gerileyen faizler, 2020 yılının ikinci yarısından sonra yeniden artışa geçerek, 2021’in başlarında yüzde 19 seviyelerini gördü. Bu doğrultuda faiz oranlarının yükselmesi, Türkiye ekonomisi açısından finansman yükü oluşturabilir” diyor.