Euler Hermes, Allianz Trade oluyor.

csm Allianz Euler Hermes Komplettuebernahme 687383f334

Alacak Sigortası Uzmanı Euler Hermes, bir süredir bilindiği üzere adını değiştirmek üzere. Almanya merkezli Der Treasurer dergisinin Şubat ayı sayısında yayınladığı makalede, şirketin adı Allianz Trade olacağını duyurdu.

Sıfır Riskle Ticaret – Alacak Sigortası

alacak sigortası ceo

Şirketlerin “Hayat Sigortası” olarak da tanımlanan alacak sigortası, ticari işletmeleri, ticari alacaklarının ödenmemesi riskine karşı koruyan bir mekanizma olarak görülüyor. Alacak sigortası, ticari faaliyetleri büyük ölçekli kayıplardan koruyor ya da kayıplar’ en aza indiriyor.

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI İLE ALACAKLARINIZ GÜVENDE

Sigortacılık ,üretim yapan ,ürünlerini ihraç eden ve ticaretle uğraşan sektörleri fiziksel risklerin yani sira finansal risklere karşı da korur. Üretim ve ticaretin yapılmasına ve sürdürülmesine katkida bulunarak risk yönetimi danışmanlığı hizmetini sunar. Ticari hayatta özellikleri pandemi gibi küresel kriz dönemlerinde, alacak tahsil kalitesinin 6nemi daha fazla ortaya çıkkmaktadir.Alacak Sigortasi; firmalarin herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli […]

Alacak Sigortası Bankalar İçin Teminat Oluyor!

Ekonomi reform adımlarından biri olarak bilinen işletmelerin alacak sigortası sistemi ile garanti altına alınan alacaklarının bankalar kapsamında güvence olarak kabul edilmesinin sağlanması amacıyla finansmana erişime kolaylık getirildi. Alacakların türü, borçluya ilişkin koşullar, makroekonomik ortam gibi belirleyici faktörler makul kayıttan düşme süresini tarif etmek adına zorluk meydana getirdiğinden dolayı, kayıttan düşme zamanının uygunluğu gerekçelerini denetime hazır […]

İhracatta Yeni müşteri bulmak

ihracatta yeni müşteri bulmak

İhracatta yeni müşteri bulmak İhracatta yeni müşteri bulmak ve büyümek için atılması gereken öncelikli adım, etkin bir ihracat stratejisi geliştirmektir. İhracat stratejisi; hedef pazarın belirlenmesi, ürünün hedef pazarda konumlandırılması, potansiyel müşteri tespiti süreçlerinin planlanması gibi süreçleri kapsamaktadır. Kullanılacak doğru ve güncel kaynaklarla etkin bir ihracat stratejisi oluşturmak, ihracat hedeflerine ulaşmayı hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. Firmanıza Özel […]

KOBİ’ler İçin ALACAK SİGORTASI ‘nın Tam Zamanı

KOBİ’ler İçin ALACAK SİGORTASI ‘nın Tam Zamanı Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmeler, tüm işletmelerin %99,8’ini, istihdamın da %70’inden fazlasını oluşturmaktadır. Bu nedenle KOBİ’ler, doğru stratejik adımlarla birlikte ekonomik büyümeyi sağlayan ve ekonominin temel yapısını oluşturan unsurların başında gelmektedir. KOBİ’lerin organik ve inorganik olarak iki tür büyüme stratejileri olduğu kabul edilmektedir. Bu stratejilerle birlikte inovasyon, […]

Ticari alacak sigortası hasar maliyetinde ciddi artış bekleniyor

COVID-19 salgınının küresel ekonomide yarattığı en önemli risklerin başında ticari alacakların ödenmemesi konusunun geldiğini vurgulayan TSB Başkanı Atilla Benli, neredeyse vadesinde ödenmeyen alacak sorunu yaşamayan şirket kalmadığını belirterek, ticari alacak sigortası hasar maliyetlerinin önemli bir ölçüde artmasının beklendiğini söyledi.

Pandemi döneminde alacak sigortasına ilgi artıyor

alacak sigortası uzmanı

Ticari alacak sigortası alanında faaliyet gösteren Lidyalılar Sigorta’nın Kurucu ortağı Cahit Adil Kaner , pandeminin ekonomiye olan etkileri, kurdaki yükseliş, doğru müşteriye satış yapabilme arayışları ile şirketlerin alacak sigortasına olan ilgisinin artış gösterdiğini söyledi.

Zamanında Ödeyen Müşteri Salgın Döneminde Daha da Önemli

Korona virüs salgını ikinci dalga olumsuz etkileri , ticari hayata da yansımaya devam ediyor. Hükümetler tedbir ve destek paketleri açıklasa da, salgının ekonomik sonuçları milyonlarca firmayı doğrudan etkiliyor. Zamanında ödeyen müşteri bulmak artık firmalar için çok daha zor. Türkiye ekonomisinde de en fazla istihdam sağlayan sektörler (otomotiv, turizm, inşaat vb.) salgın nedeniyle olumsuz etkilendi. Sadece […]