tekstil sektörü

Pandemi tekstil sektörünü nasıl etkiledi?

Posted Güncel Haberler içinde yayınlandı

Pandemi nedeniyle ticaret, imalat ve perakende faaliyetlerinde benzeri görülmemiş bir aksama ardından da büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Euler Hermes olarak Avrupa tekstil ve hazır giyim sektörünün cirosunun 2020 yılında yüzde 19 oranında azalmasını bekliyoruz. Pandemi sonrası ekonomiyi değerlendirdiğimizde küresel acil durumun kademeli olarak hafifletileceğini ve ekonomiye önemli mali desteğin verileceğini varsayarak, tekstil sektöründe ciroların […]

DÜNYA EKONOMİSİNİN YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ: YANLIŞ ADIMLARA DİKKAT

Posted Güncel Haberler içinde yayınlandı

Yönetici Özeti: • Kara delik ekonomisi. Hem küresel nüfusun hem de küresel üretimin yarısından fazlasınınkilit altında kalması dünyayı bir göktaşı gibi vurdu ve küresel ekonomiyi ikinci Dünya Savaşı’ndanbu yana görülen en kötü resesyona itti. Dünya ekonomisinin 2020’de % -3,3 küçülmesinibekliyoruz. Bu da; yaklaşık 9 trilyon dolarlık bir kayba – diğer bir deyişle Almanya ve Japonyaekonomilerinin […]

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Posted Güncel Haberler içinde yayınlandı

Devlet desteklialacak sigortası sistemini yaygınlaştırmak ve maliyetleri düşürmek amacıylasistemde bazı değişiklikler yapıldı ve buna ilişkin Tebliğ 25 Mart 2020 tarihve 31079 sayılı ResmiGazete’de yayınlandı. Devlet Desteli Ticari Alacak Sistemi Nedir? Firmaların yapmışolduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcunödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür. Kredi limiti tahsisedilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. […]

türkiye sigorta birliği logo

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Posted Güncel Haberler içinde yayınlandı

Alacak Sigortası düzenlemesi KOBİlere merhem olacak Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Atilla Benli, yaşanan Covid-19 salgınının başta KOBİ’ler olmak üzere tüm reel sektörü olumsuz tesir ettiğini belirterek, hem 25 Mart 2020 tarihli Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin hem de 30 Mart 2020 tarihli Devlet Destekli Ticari Alacak […]

karantina ekonomi

COVİD-19 KARANTİNADAKİ EKONOMİLER

Posted Güncel Haberler içinde yayınlandı

COVID-19: Ekonomi Karantinada 31 Mart 2020 Yönetici Özeti ·         COVID-19 salgını karşısında birçok hükümetin salgın eğrisini düzleştirmeye yönelik aldığı önlem dünyayı en az üç aylığına benzeri görülmemiş bir durma noktasına getirdi. Aralık 2019’da ekonomi ve sermaye piyasalarına yönelik son görünüm raporumuzu hazırlarken “What to expect in 2020-21: Defending growth at all costs” başlığımızın bu kadar uğursuz geleceğini […]

devlet destekli alacak sigortsı 2

Devlet Destekli Alacak Sigortası Kapsamı Genişliyor

Posted Güncel Haberler içinde yayınlandı

Küresel koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomide yaratacağı en önemli risklerin biride ticari alacakların ödenememesidir. Türkiye’de bu risk, özellikle ekonominin bel kemiği olarak görülen KOBİ’ler için çok ciddi bir sorun oluşturuyor. Devlet destekli alacak sigortası kapsamının genişletilmesi ile ilgili yeni karar, bu dönemde ticari alacaklarını tahsil edemem endişesi taşıyan işletmelerin sorunlarını çözüme kavuşturacak. 1 Nisan’dan itibaren mevcutta […]

01

Coronavirüs

Posted Güncel Haberler içinde yayınlandı

“Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs’ün piyasaya etkileri gözle görülür bir hal almaya başladı. Salgının Çin’deki büyümeyi de etkilemesi bekleniyor. Şu anki verilere göre Çin’in büyümesinde yaklaşık yüzde 1’lik bir düşüş gerçekleştirebilir. Peki piyasalar bu salgından nasıl etkilenecek?

Euler Hermes: Bu yıl küresel iflaslar yüzde 6 artacak

Posted Güncel Haberler içinde yayınlandı

Euler Hermes’in, Global İflas Raporunu’na göre 2020 yılında Çin, Hindistan’ın liderliğinde Asya kıtası ile küresel iflasların ana sürükleyicisi olacak. İflaslardaki artışa ek olarak büyük ölçekli şirketler (50 milyon Euro ve üstü ciroya sahip) genelinde yaşanan büyük çaplı iflas sayılarındaki artışın da kalıcılaştığı gözlemleniyor. Euler Hermes, Global İflas Raporu‘nu açıkladı. Raporda iflaslardaki artış eğiliminin korunduğuna dikkat çekilirken, […]

alacak sigortası

KOBİ’ye İtalyan alacak sigortası

Posted Güncel Haberler içinde yayınlandı

Dünyada 52 ülkede faaliyet gösteren alacak sigortası şirketi Euler Hermes, Türkiye’de en küçük KOBİ’ye alacak sigortası vermeye hazırlanıyor. Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner, İtalya’daki bir modeli örnek aldıklarını ve bunu Türkiye’de uygulamak için sistem altyapısı için çalışmaya başladıklarını söyledi. Alacak sigortasının kayıtdışı KOBİ’yi de kapsayacağını ifade eden Özlem Özüner, “Küçük ölçekli firmalar, KOBİ’ler için bu sigortayı […]