İşte  güvence… Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem |Özüner alacak sigortası’nın önemini anlatıyor
1 Alacak sigortası nedir?
– Alacak sigortasını ticari işletmeleri, ticari alacakların tahsilat riskini koruyan  sistem olarak tanımlayabiliriz. Bu ürün, alacak yönetiminin yanısıra piyasa risklerinin güvenilen şekilde izlenmesi  ve yönetilmesini sağlıyor, yanısıra ödenmeme halinde ortaya çıkabilecek  önemli  ölçekli kayıplardan korumayı, kayıpları minimuma indirmeyi hedefliyor.
Üç fonksiyonlu sistem olan alacak sigortası, hem vadeli açık satışlardan doğan alacağı teminat altına alıyor, hem riski önlüyor, hem  riskin gerçekleşmesi durumunda hasarı ödeyerek işletmelerin  varlık  kayıplarını önlüyor.
“Şirketlerin yaşam sigortası” olarak da tanımlayabileceğimiz alacak sigortasının önemi bilhassa içinde  bulunduğumuz kırılgan makro  iktisadi  koşullarda daha çok artıyor. Euler Hermes olarak küresel büyümenin yüzde |  3’ün altında seyredeceğini öngörüyoruz. Türkiye’nin 2016’daki GSYİH büyümesinin ise itidalli  bir  iyileşme ile yüzde  3,6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Türkiye’de yaşanabilecek kurumsal iflaslara  müteveccih öngörümüz ise 2016’da yüzde 6’lık  artım gerçekleşebilecek olması. Bu görünümde şirketlerin alacaklarını garanti | inanca altına alması dahada önemli.
2 Kimler alacak sigortası yaptırabilir? hangi sektörler  için daha elverişli bir üründür?
– Müşterileriyle açık  hesap çalışan her şirket, ticari alacak sigortasından faydalanabiliyor. Euler Hermes olarak değişik ölçekler ve  sektörlerden oluşan yaygın  bir  alıcı  portföyümüz bulunuyor. Alacakların, bir şirketin bilançosunun %30-40’ını oluşturduğunu dikkate aldığımızda her ölçekten işletme için durağan kıymetler gibi    mühim olduğunu açıkça görebiliyoruz.
Gerek yurtiçi gerek yurtdışı alacaklarınıza müteveccih sigorta poliçe hizmetimiz bulunmaktadır  ve 2016,  ihraççı şirketlere bilhassaodaklandığımız bir sene olacak.
3 Alacak sigortası ile hangi  alacaklar  güvence altına alınır?
– Euler Hermes olarak müşterilerimizin alıcılarının tek tek finansal tablolarını değerlendirerek her  bir  müşteri için tek tek    kredi  limiti tahsis ediyoruz. Bu limit, sigortalılarımızın alacaklarını tahsil  edememesi durumunda maksimum%90’a dek tazmin edeceğimiz tutar oluyor.
İhtiyaç doğması durumunda, poliçenin geçerlik süresi boyunca, sigortalılarımız alıcılarından  rastgele  biri ile ticari işlem ortaya koymak amacıyla  ek  güvence talep  edebiliyor. Sigortalılarımızın alıcılarının her birini Euler Hermes olarak daimî  olarak izlemeye devam ederken talepleri doğrultusunda  güvence artışına ait riski değerlendiriyor, ek |  kredi  limi talebini onaylıyor ya da gerekçeli,net  ve zamanında  bir cevap  ile reddediyoruz.  öteki taraftan, çalışmak istenilen  tanınmayan bir müşteri için  de  kredi  limiti istenebiliyor.
Alıcı izleme sürecimizde alıcıları yerinde ziyaret etmek, kamuya  açık  kayıtları incelemek, aynı alıcıya  satım  yapan firmaların  başka  sigortalılardan  malumat  almak, finansal tabloları temin ve  analiz  etmek ve geçmiş dönem ödeme  raporlarını  tetkik etmek de dahil olmak üzere türlü kaynaklardan firmalar  üzerine bilgi derliyoruz.

 

ALACAK SİGORTASI NEDİR?

Alacak Sigortası