19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete´de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmış ve Konuya ilişkin yeni düzenlemeler aşağıdaki gibi duyurulmuştur.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik tebliği sonrası KOBİ tanımı, nitelikleri ve sınıflandırması ile KOBİ’lere alacak sigortası sağlama koşulları, yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatının yanı sıra, mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecek.

KOBİ’lere alacak sigortası sağlama kriterleri arasında yer alan “bir önceki mali yıldaki net satış hasılatı” kriteri, “bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde edilen ciro” şeklinde değiştirildi. Bu yolla, toplam cirosundaki ihracat payı ile kapsam dışında kalan KOBİ’lerin de Devlet Destekli Alacak Sigortası’ndan faydalanmalarının yolu açıldı.

Yapılan bu değişiklik ile Devlet Destekli Alacak Sigortası sunulacak KOBİ’lerin bir önceki mali yıldaki yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun 125 milyon TL’nin altında olması gerekiyor. Merkez, gerekli görülmesi halinde, bu tutarın her bir başvuru için %20 oranına kadar artırabilmesine de imkân tanındı.Dolayısıyla yurtiçi cirosu 150 milyon TL’ye kadar olan firmalar artık devlet desteğinden faydalanabilecek.

Yapılan düzenlemede, tarife ve talimat tebliğinin prim hesabına esas olan tablo ile azami kredi limitini belirleyen tabloya eklenen notlara göre, cironun net prim ve azami teminat tutarı, tablonun en son satırı kullanılarak hesaplanacak ve alıcı başına azami otomatik 750.000 TL kredi limiti sağlanacak.

Devlet destekli alacak sigortası hakkında daha fazla bilgi için linke tıklayınız.