Ekonomi reform adımlarından biri olarak bilinen işletmelerin alacak sigortası sistemi ile garanti altına alınan alacaklarının bankalar kapsamında güvence olarak kabul edilmesinin sağlanması amacıyla finansmana erişime kolaylık getirildi.

Alacakların türü, borçluya ilişkin koşullar, makroekonomik ortam gibi belirleyici faktörler makul kayıttan düşme süresini tarif etmek adına zorluk meydana getirdiğinden dolayı, kayıttan düşme zamanının uygunluğu gerekçelerini denetime hazır bulundurma koşuluyla bankalara bırakıldı.

Kredi Tahsis Süreçleri Rehberi Yayınlandı

BDDK, sorunlu alacakların çözümlenmesi, kredi tahsis ve izleme süreçlerine yönelik iki yeni kılavuz yayınlandı. Kredilerin sınıflandırılmasına yönelik yönetmelikte gerçekleştirilen değişiklikle bankaların kredi sınıfı değişikliklerine ait özellikleri yazılı hale getirilerek denetime hazır bulundurulma zorunluluğu geldi.

Bankalar tarafından tekrar yapılandırmadan ilkin borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine yönelik bir değerlendirme gerçekleştirmeye ilişik hüküm yönetmeliğe ilave edildi. Yönetmelikteki bir diğer meydana getirilen değişiklik de KOBİ’lerin finansmana erişiminde yüz yüze kaldıkları teminat sorununun azaltılması adına Devlet Destekli Ticari Alacak Sigorta Poliçelerinin ikinci grup teminat olarak sayılmasıdır.