Yönetici Özeti:

• Kara delik ekonomisi. Hem küresel nüfusun hem de küresel üretimin yarısından fazlasının
kilit altında kalması dünyayı bir göktaşı gibi vurdu ve küresel ekonomiyi ikinci Dünya Savaşı’ndan
bu yana görülen en kötü resesyona itti. Dünya ekonomisinin 2020’de % -3,3 küçülmesini
bekliyoruz. Bu da; yaklaşık 9 trilyon dolarlık bir kayba – diğer bir deyişle Almanya ve Japonya
ekonomilerinin toplam GSYH büyüklüklerine – eşit ve 2009 yılında yaşanan Küresel Finansal
Kriz’in yarattığı tahribatın 2 katından fazla. Ticari kayıplar 2020 yılında 3,5 trilyon dolara
ulaşabilir. İflaslarda %20 artış görünüyor. Kısmi işsizlik kategorisine giren işlerde çalışanların üçte
biri işlerini kaybedebilir.


• Açılış yakın mı? Koronavirüs nedeniyle başlayan karantina önlemlerinin çok yakında
sona ereceğine dair beklentiler abartılıyor. Virüsün üreme oranının (R0) etkili bir şekilde
yönetilebilmesi için birçok ekonominin iki-üç çeyrek boyunca potansiyelinin %70-%80’i
arasında faaliyet göstermesi gerekiyor. Bu nedenle, yeniden faaliyetler başladığında sermaye
piyasalarında durum iyileşmeden önce kötüye gidebilir. U şeklinde bir toparlanma yerine krizin
uzamasına neden olacak (raporumuzda paylaştığımız) yedi tetikleyici nedenin yakından takip
edilmesi gerekiyor.


• Hızla uyarlanabilir politika araçlarına acil ihtiyaç var. Çift haneli bütçe açıkları, ek
borç yükleri ve merkez bankalarının balon gibi şişen bilançoları (Hem Fed hem de AMB
için GSYH’nin %50’sine ulaştı) krizin; finansal, ekonomik ve sosyal maliyetlerini hafifletmeye
yardımcı oldu. Şimdiyse; ödeme kapasitelerine yönelik kriz ve toparlanmaya yönelik politikalar
tasarlama zamanı. Raporumuzda, Covid-19 krizinin ekonomik aşamalarıyla başa çıkmak için
uygulanabilecek bir politika seçenekleri menüsü tasarladık.


• Bölgesel görünüm başlığımız altında; giderek farklılaşan yollarda ilerlemeye başlayan
ABD ve Avrupa, kısmi bir toparlanma gerçekleştiren Çin ve ciddi bir fırtınayla karşı karşıya olan
Gelişmekte Olan Ülkeleri inceledik.

DEVAMI İÇİN RAPORU İNDİRİN