Yönetmelikte yapılan değişiklikle, şirketler için oldukça önemli olan ticari alacak sigortasının değeri arttı. Artık şirketler ticari alacak sigorta poliçelerini göstererek rahatça bankalardan kredi alabilecek.

 

time

Sigorta sektörüne iyi bir haber de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) geldi. Ticari alacak sigortası yaptıran şirketlerin poliçelerini teminat göstererek bankalardan kredi alabilmeleri artık kolaylaştı. Bankalarca kredilerin ve diğer alacakların niteliklerinin belirlenmesi ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte yapılan değişlik ile birlikte, şirketlerin sağlığı açısından hayati önem taşıyan ticari alacak sigortası daha da değer kazandı. Bu yapılan değişiklikle ticari alacak sigortası poliçeleri ikinci derece teminat olarak kabul edilecek. İçinde bulunulan küresel belirsizlik dönemleri de dikkate alındığında ticari alacak sigortası, şirketlerin alacaklarını garanti altına almanın yanında, finansman sağlamaları konusunda da belirleyici bir faktör haline geliyor. Son yıllarda bilinirliği hızla artan alacak sigortasına söz konusu düzenleme sonrasında ilginin daha da artması bekleniyor.

YENİLİKLER FİNANSMAN KAYNAĞI YARATACAK
Coface Türkiye Genel Müdürü Belkıs Alpergun, BDDK’nın yaptığı bu değişiklik ile firmaların ticaretlerini güvenle büyütebilmek için en önemli iki ihtiyacı karşılamış olacaklarını söyledi. Coface Türkiye Genel Müdürü Belkıs Alpergun konuyla ilgili olarak, “BDDK’nın yaptığı bu yönetmelik değişikliği ile firmalarımız ticaretlerini güvenle büyütebilmek için en önemli iki ihtiyacı karşılamış olacaklar. 2007 yılından bu yana, başta KOBİ’ler olmak üzere tüm şirketlerimizin daha güvenli ticaret için alacaklarını garanti altına almaları gerekliliğini vurguluyoruz. Belirsizlik ortamının doğurduğu riskler günümüzün en önemli konularından biriyken, güvenli ticaretin olmazsa olmazı, ticari alacak sigortası poliçelerinin, teminat olarak kabul edilmesi firmalarımıza finansman kaynağı da yaratacak. Ticari alacak sigortası poliçelerinin sağladığı bu katma değer, bugün Türkiye’de liderlik ettiğimiz ticari alacak sigortası sektörünün büyümesi için önemli olduğu kadar, firmalarımızın gerek yurt içinde gerekse ihracattaki cirolarına, en önemlisi kârlılıklarına yansıyacaktır” dedi.

Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner, dünyada şirketler alacak sigortası poliçelerini bankalara teminat olarak verebildiğini ve bu teminat karşılığında kredi kullanabildiğinin altını çizerek, “Aynı yapıyı BDDK da şu anda Türkiye’de uygulayacak. Şirketler, aynı ipotek veya çek verir gibi bankaya poliçelerini teminat olarak verebilecekler ve bunların sermaye ağırlığı banka için aynı olacak. Şirketlerin vereceği teminatlar ipotek ve çekle sınırlı kalmayacağından artık alacakların da bir teminat niteliği teşkil ettiği bir zenginlik olacak. Bu daha fazla şirketin, daha fazla kredi kullanmasına yol açabilir. Alacaklar, şirket büyüdükçe cirosuna bağlı olarak büyüyen bir teminat türü olduğundan bu teminat çeşidinin şirketlerimiz açısından yeni bir teminat kapasitesi olduğuna inanıyorum. Diğer yandan, genelde ipotek zor çözülebilen bir teminat şekli ve banka ipotek teminatını aldıktan sonra da bunun çözülmesi Türkiye’de en az 3.5 yıl sürüyor. Oysa bizim tazminat alacaklarımız 150 günde ödeniyor. Bu anlamda hem müşteri, hem de bankanın kendi teminatı açısından çok daha hızlı nakde çevrilebilen bir alacak veya bir teminat sunmuş oluyoruz. En büyük avantajı da bu” dedi.

ALACAK SİGORTASINA İLGİ ARTIYOR
Dünyanın önde gelen alacak sigortası şirketleri Türkiye’de hizmet veriyor. Son yıllarda bilinirliği artan alacak sigortasına olan ilgi ise her geçen gün giderek artıyor. TSB’nin 2014 verilerine göre Türkiye’de hizmet veren 3 alacak sigortası şirketi toplam 127.2 milyon liar tutarında prim üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu prim üretimi 2013 yılında ise 3 şirkette toplam 96 milyon lira olmuştu. Sigorta sektörünün prim üretiminin toplamda yüzde 9 büyüdüğü 2014 yılında alacak sigortası branşındaki prim büyümesi ise yüzde 32’yi aştı. 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine yapılan 10) Ticari alacak sigortası poliçelerini, eklemeleri ile birlikte şirketlerin bankalardan finansman sağlarken teminat olarak kullanabilecekleri varlıkları arasına ticari alacak sigortası poliçeleri de eklenmiş oldu.