Alacak Sigortası neyi teminat altına alır?

Yurt içinde ve yurt dışındaki ticari riskleri sigortalar. Ticari risk, sebepsiz  ödememe, ödeme güçlüğü, iflas,iflas erteleme,haciz  konkordato gibi nedenlerle oluşmuş bütün riskler teminat altındadır. Yurt dışı poliçeleri ayrıca politik ve savaş riskini teminat altına alır.

Sigortalanan Ciro Nedir?

Peşin ,pos ve banka teminatı ile yapılan satışlar ,  grup firmalarına yapılan satışlar ve yurt içinde kamuya yapılan satışlar dışında kalan tüm vadeli satış cirosu sigorta kapsamına alınabilir. Teminat  altına alınan  ciro  sigortalanabilir  ciroyu belirlemektedir.

Sigorta Primi Neye Göre Hesaplanır?

Prim hesabı yurt içi ve yurt dışına göre farklılık göstermektedir. Yurt içi  alacak sigortasında dikkate alınan değişkenler, yıllık tahmini ciro , alıcı sayısı, faaliyet gösterilen sektör ve geçmiş yıllardaki hasar tutarıdır. İhracatta ise bu parametrelere ek olarak, Euler Hermes’in  değerlendirme sistemi çerçevesinde alıcının faaliyet gösterdiği  ülkenin  risk grubu da dikkate değerlendirilmektedir.

Teminat Dışında Kalan Alacaklar Nelerdir?

Grup şirketlerine yapılan  satışlardan doğan alacaklar sigorta teminatı altında değildir.
Fatura bedelleri haricindeki , anlaşmazlık kaynaklı ceza ve  diğer giderlerle anlaşmazlığın  çözümü için oluşan masraflardan doğan alacaklar sigortalanmamaktadır.

Kredi Limitlerinin Geçerli Olduğu Tarih?

Müşterileriniz için onaylanan kredi limitleri, talep ettiğiniz tarihten itibaren geçerlidir. Eğer zaten hazırda limiti bulunan bir müşteri için artırım talebiniz olur ise bu talep onaylandığı tarihten itibaren geçerlilik olacaktır.

Açık Hesap Kavramı Nedir?

Alacak Sigortasında “açık hesap” satışlar herhangi bir teminat ile güvence altına alınmamış tüm satışları ifade etmektedir. Teyitli akreditif dışında kalan çek, senet veya ipotek gibi ödeme araçları alacak garantisi olarak dikkate alınmaz.

Poliçenin Süresi Ne Kadardır?

Poliçenin süresi 1 yıldır.Ancak müşteri talebine göre daha uzun süreçler değerlendirilebilir.