hazine

Devlet Destekli Alacak Sigortası Kapsamı Genişliyor

Posted Güncel Haberler içinde yayınlandı

Küresel koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomide yaratacağı en önemli risklerin biride ticari alacakların ödenememesidir. Türkiye’de bu risk, özellikle ekonominin bel kemiği olarak görülen KOBİ’ler için çok ciddi bir sorun oluşturuyor. Devlet destekli alacak sigortası kapsamının genişletilmesi ile ilgili yeni karar, bu dönemde ticari alacaklarını tahsil edemem endişesi taşıyan işletmelerin sorunlarını çözüme kavuşturacak. 1 Nisan’dan itibaren mevcutta […]